Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tonåringar 13-18

Tonåringar 13-18 år

Hos tonåringar blir skamkänslor och självanklagelser vanligare. Många söker förståelse hos jämnåriga utanför hemmet och framförallt tonårsflickor kan utveckla en stark misstro mot män och negativa attityder till fasta relationer i vuxen ålder. I samband med våld och övergrepp rubbas de inre scheman som rör säkerhet, tilltro, makt och självkänsla. Dessa rubbningar skapar i sin tur symptom som rädsla och ångest, förvirring, överförsiktighet, oförmåga att lita på andra, passivitet, en känsla av meningslöshet, depression samt djupgående negativ självkänsla.

Sexuella övergrepp Ungdomar som utsätts för sexuella övergrepp har liknande symptom som barn som utsatts för våld och upplevt våld i hemmet. Det finns dock symptom som man bör vara uppmärksam på som särskiljer för de ungdomar som utsätts för sexuella övergrepp. Vanliga symptom och reaktioner hos tonåringar är självskadande beteende, depression, tillbakadragenhet, självmordsbenägenhet, utagerande beteenden som missbruk, rymningar, promiskuitet samt kriminalitet. Hos tonårsflickor kan även tidig graviditet förekomma men också svårigheter med sexuella relationer. Ett uppvisat beteende som en följd av sexuella övergrepp hos framförallt tonårspojkar är att de själva kan utsätta andra barn för sexuella övergrepp.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:12