Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn 7-12 år

Skolbarn 7-12 år

Skolbarnen känner ofta skuld för att de inte kunnat förhindra våldssituationer. De lägger ofta skulden på sig själva. De känner skam och försöker att bevara våldet som en familjehemlighet. Både pojkar och flickor kan besväras av koncentrations- och minnessvårigheter, vilket påverkar skolarbetet. Liksom de mindre barnen uppvisar skolbarnen tecken på oro, ångest, rädsla och ledsenhet. Mardrömmar och psykosomatiska symptom såsom huvudvärk och magont är också framträdande. Hos skolbarnen kan aggressivitet vara tydligare samt skolsvårigheter, rymningar hemifrån och självmordsförsök.

Sexuella övergrepp Barn som utsätts för sexuella övergrepp har liknande symptom som barn som utsatts för våld och upplevt våld i hemmet. Det finns dock symptom som man bör vara uppmärksam på som särskiljer för de barn som utsätts för sexuella övergrepp. Bland skolbarnen är regressivt/omoget beteende vanligt framträdande liksom psykisk ohälsa, skolproblem och hyperaktivitet. Liksom för förskolebarn som varit utsatta för sexuella övergrepp kan skolbarnen i högre grad än andra barn uppvisa tvångsmässigt onanerande, sexuellt betonande teckningar, antydningar i ord och lek, rodnade könsorgan, sveda, flytningar, blödningar, skador/smärtor i analregionen. Vad som kan tillkomma i symptom hos skolbarnen är att de själva kan utsätta andra barn för sexuella övergrepp.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:11