Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn 0-3 år

Barn 0-3 år

Alla barn befinner sig i en ständig känslomässig utveckling men de allra minsta barnen (0-3 år) håller på att utveckla sin grundpersonlighet och självuppfattning. Denna utveckling sker hela tiden i samspel med de närmaste i omgivningen d.v.s. föräldrar, syskon och andra närstående personer. Dessa personers förmåga till att relatera och samspela utgör själva grunden och kärnan i barnets uppfattning om sig själv.

Goda samspel med en inramning av kontinuitet och trygghet skapar en god självuppfattning med förmåga till tillitsfulla relationer i framtiden. Det är när samspelet och de nära relationerna präglas av kränkningar, brist på tillit, brist på förutsägbarhet och bristande kontinuitet som barnet drabbas av stora svårigheter. Detta kan vara problem med den känslomässiga utvecklingen vilket i förlängningen innebär en dålig självuppfattning och oförmåga till trygga och tillitsfulla relationer.

Det kan också innebära svårigheter i den kognitiva utvecklingen och somatiska problem. Det är därför angeläget och av yttersta vikt att det minsta barnets ”värld” under de första åren präglas av trygghet stabilitet, kontinuitet och goda samspel.

Det finns stora risker för att barn som växer upp med våldsupplevelser i familjen utvecklar en desorganiserad anknytning. De omsorgspersoner som barnet skall knyta an till och känna trygghet till är också de personer som är oförutsägbara och skrämmande. Barnet är i våldets händelse övergivet av båda sina föräldrar, en som utövar våld och en som utsätts för våld.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:12