Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våld mot barn 0-18

Barn och ungdomar 0-18 år 

Jag hörde hur de bråkade i hallen och sprang ut ur mitt rum in i hallen. Mamma låg på golvet, jag trodde hon var död. Jag grät och skrek, jag förstod inte vad som hänt, när jag frågade fick jag en örfil! / Stina 11 år

Barnkonventionen säger klart och tydligt att alla barn har rätt att skyddas mot alla former av våld, sexuella övergrepp och annan kränkande behandling. Trots detta blir många barn och ungdomar i vår tid utsatta för våld och övergrepp och annan kränkande behandling som allvarligt skadar deras hälsa och utveckling.

Dagligen utsätts barn och ungdomar för våld i hemmen, i skolorna, på gatan och på andra platser. Under 2011 polisanmäldes ca 19 100 våldsbrott mot barn 0 – 17 år. Polisen får in allt fler anmälningar om våldsbrott mot barn – de senaste 30 åren har antalet tredubblats. (www.bra.se). Men troligen är det fler barn än så som blir utsatta för våld, oftast i hemmet. Detta trots att vi i Sverige sedan 1979 har en lag som totalförbjuder alla former av våld mot barn.

Kommittén mot barnmisshandel uppskattade 2001 att 10 procent, ca 200 000 av alla barn och ungdomar i Sverige någon gång sett sin pappa, styvpappa eller den man som mamma för tillfället lever med, slå mamman och att 5 procent har gjort det många gånger (SOU 2001:72). Den i särklass starkaste riskfaktorn för fysisk våld mot barn är om det förekommer våld mellan de vuxna i familjen. (Jansson, m.fl. 2011). Internationella studier har visat att mödrar, som uppsöker sjukvård för våldsutsatta barn, i 30-60 procent av fallen har mödrarna själva utsatts för våld. Detta uppmärksammas dock sällan av sjukvården. Barn till våldsutsatta kvinnor är upp till 60 procent utsatta direkt själva för våld, ofta utan att det blir känt av vare sig sjukvård eller socialtjänst. (Eriksson M, 2007).

Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem och våld mot mammor utgör ett av de stora hoten mot barns hälsa och utveckling i Sverige idag

Fakta om våld mot barn och ungdomar

  • Årligen uppskattas 200.000 barn leva i familjer där det förekommer våld.
  • 2011 polisanmäldes 19 100 misshandelsbrott mot barn i åldern 0-17 år.
  • Årligen vårdas i genomsnitt cirka 3 000 barn vid sjukhus efter att ha utsatts för övergrepp. Majoriteten är äldre än 12 år.
  • Under 2011 kontaktades BRIS av drygt 3 300 barn som berättade om fysisk misshandel, psykisk misshandel och sexuella övergrepp.
  • 2011 polisanmäldes 2 990 våldtäkter mot barn i åldern 0-17 år, 91 procent av dessa avsåg våldtäkt på flickor och 9 procent avsåg pojkar.
    Källa: Brå, Rädda Barnen, Bris.
Senast uppdaterad: 2018-12-14 09:02