Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Våldets konsekvenser

Våldets konsekvenser

Våldsutsatta ungdomar och unga vuxna kan drabbas av svåra hälsoproblem som eksem, astma, magont, huvudvärk, sömnsvårigheter, ätstörningar och långvariga psykiska problem. som ångest, självdestruktivitet, aggressivitet, svårigheter i umgänget med andra.

Hos ungdomar och unga vuxna blir skamkänslor och självanklagelser vanligare. Många söker förståelse hos jämnåriga utanför hemmet och framförallt tonårsflickor kan utveckla en stark misstro mot män och negativa attityder till fasta relationer i vuxen ålder. Ungdomar utvecklar osäkerhet och bristande tillit till vuxenvärlden. Detta skapar i sin tur symptom som rädsla, förvirring, överförsiktighet, en känsla av meningslöshet, depression samt djupgående negativ självkänsla.

Sexuella övergrepp

Unga som utsätts för sexuella övergrepp har liknande symptom som unga som utsatts för våld och upplevt våld i hemmet. Det finns dock symptom som särskiljer för dem som utsätts för sexuella övergrepp. Sexualiserat beteende är ett av de vanligaste följdsymptom hos unga som utsatts för sexuella övergrepp. Andra utmärkande symptom och reaktioner hos unga är självmordsbenägenhet, utagerande beteenden som rymningar och ett sexualiserat självskadebeteende. Andra självskadande beteenden kan vara att skära sig, utveckla ätstörningar eller missbruka droger/alkohol. Hos tonårsflickor kan även tidig graviditet förekomma. Det finns en ökad risk att unga som blivit utsatta för sexuella övergrepp även själva blir förövare. Detta är i majoritet pojkar men även flickor kan utsätta barn och jämnåriga för sexuella övergrepp. (Kjellgren, 2009 )

Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:16