Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är våld?

Vad är våld?

Våld mot barn som även ofta benämns som barnmisshandel definieras ofta utifrån att det är föräldrar eller andra vuxna som utövar våldet. När våld sker mot ungdomar och unga vuxna kan ofta också förövaren vara en jämnårig och våldet sker oftast på offentliga platser eller i skolan. Detta är en skillnad då våldet mot mindre barn oftast sker i hemmet och där förövaren är en förälder eller annan vuxen.

Våldets olika uttryck

Exempel på fysiskt våld: Att slå, knuffa, sparka, bita, bränna, nypa, riva, förgifta eller på annat sätt ge fysisk smärta.

Exempel på psykiskt våld: Att kränka med nedvärderande omdömen, orimliga bestraffningar, hån,  isolering, utfrysning, våld mot husdjur. Det psykiska våldet kan utövas av såval vuxna som jämnåriga kamrater.

Exempel på sexuella övergrepp: Alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett barn/ungdom av en jämnårig eller vuxen person.

Exempel på försummelse: att föräldrar eller annan vårdnadshavare inte tillgodoser barnets grundläggande behov.

Att som ungdom leva med våld i familjen: och se en vårdnadshavare/omsorgsperson bli utsatt för våld är en allvarlig form av psykiskt våld och kan ge reaktioner hos på samma sätt som om själv bli utsatt för direkt fysiskt eller psykiskt våld.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:16