Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Unga som skadar sig genom sex

Unga som skadar sig genom sex

Det finns inte några exakta siffror om hur många unga som skadar sig genom sex. Studier visar olika siffror gällande hur vanligt det är med självskadebeteende och självdestruktivitet. Den enda studie med direkta frågor om att skada sig genom sex är IF/Springtime (2012) där 5% av de svenska ungdomarna uppgav att de hade skadat sig genom sex någon gång. Det finns med andra ord väldigt ringa kunskap idag om hur många unga som skadar sig genom sex.

Erfarenhetsbaserad kunskap visar att de unga kan finnas både bland dem som är välanpassade och duktiga i skolan såväl som bland dem som skolkar eller på andra sätt väcker omgivningens oro. Bakomliggande riskfaktorer kan exempelvis vara personlighetsstörningar, erfarenheter av misshandel, trauman, posttraumatisktstressyndrom och ätstörningar. Risken att självskada genom sex är större vid sexuella övergrepp jämfört med andra trauman. Många försätter sig i riskfyllda situationer och deltar i sexualiserade våldshandlingar som ger fysiska skador.

En av de främsta anledningarna, som beskrivs av de unga själva och de yrkesverksamma, till varför unga skadar sig genom sex, är att reglera känslor eller att lindra ångest. De unga mår psykiskt dåligt och använder då skadande sex för att kunna bemästra de outhärdliga känslorna. Å ena sidan kan de unga "försvinna" bort från känslorna, å andra sidan känna sig närvarande och levande av den fysiska smärtan.

Källa: Unga som skadar sig genom sex, Linda Jonsson och Åsa Lundström Mattsson, 2012. Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Senast uppdaterad: 2018-04-30 12:09