Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Unga, sex och internet

Unga, sex och internet

I en rapport från Ungdomsstyrelsen (Se mig - Unga, sex och Internet) framkommer att i en skolundersökning uppgav 1,5 procent av eleverna i gymnasieskolans år 3 (Priebe & Svedin, 2009) att de någon gång fått ersättning för sex. Av killarna hade 1,7 procent sådana erfarenheter medan andelen tjejer som sålt sex var 1,2 procent. Många har en negativ självbild, psykisk ohälsa, ett sexualiserat beteende och har problem med att sätta gränser. Gruppen utmärks också av att i större utsträckning ha utsatts för hot och våld i familjen och att konsumera alkohol och droger. Det finns också ett starkt samband mellan sexuella övergrepp och att i ett senare skede sälja sexuella tjänster. 78% av de som tagit emot ersättning för sex hade tidigare varit utsatta för sexuella övergrepp (Priebe & Svedin, 2009)

I rapporten återkommer några teman där unga som exponerar sig sexuellt utvecklar varför de gör det. Att få bekräftelse för att stärka sitt självförtroende är en förklaring. Man kan antingen förstärka och fylla på ett självförtroende eller använda positiv respons till att bearbeta ett dåligt självförtroende och olika kroppskomplex. Den sexuella exponeringen blir ett enkelt och snabbt sätt att få uppskattning som kan te sig främmande för många vuxna.

Det är viktigt att uppmärksamma unga killars situation då de har en ovana av att söka hjälp samt att de ofta befinner sig på en flytande skala mellan att bli utsatta och att utsätta andra. Organisationerna 1000möjligheter och Killfrågor.se erbjuder chattstöd till killar och har nått killar som tidigare varit osynliga för andra hjälpinstanser.

  • 2,8% av killarna samt 0,4 % av tjejerna hade gett ersättning för sex
  • 50% av köparna var under 26 år
  • 2,1% av killarna och 0,8% av tjejerna uppgav egna erfarenheter av att ha fått ersättning för sex
  • 32,7% av tjejerna har dåliga erfarenheter från att lägga upp sexuella bilder (4,4% av killarna) (fotnot: 2254 svar, 52,8% svarsfrekvens, ålder 16-25 år)

Källa:  Utsatt? Unga, sex och Internet, Ungdomsstyrelsen 2012 

Senast uppdaterad: 2018-04-30 12:08