Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sexuella övergrepp via internet (sexuella kontakter)

Vuxnas sexuella kontakter med unga via Internet

Brottsförebyggande rådet (Brå 2007:11) har gjort en undersökning av vuxnas sexuella kontakter med barn via internet. Undersökningen består av tre delstudier. I en av dessa har 315 polisanmälningar undersökts där det av gärningsbeskrivningen framgick att gärningsmannen och offret varit i kontakt via internet. I drygt 70 procent av fallen var offren under 15 år och i 32 procent av fallen under 13 år. I 92 procent av fallen var offren flickor medan alla misstänkta gärningsmän var av manligt kön. I över 50 procent av fallen (179 personer) begränsades kontakten till internet. Vanligast var kontakter där gärningsmannen:

• ställt sexuella frågor, gjort sexuellt kränkande uttalanden eller liknande.

• försökt förmå eller förmått barnet att, helt eller delvis avklädd, visa upp sig framför en webbkamera.

• blottat sig för offret via en webbkamera.

I nästan 40 procent av de anmälda fallen (114 personer) lyckades en tidigare okänd gärningsman utvidga kontakten med offret utanför internet.

Könsskillnader i utsatthet på internet

Flickor blir oftare utsatta samt i tidigare ålder än pojkar

De personer som tar kontakt med flickor är oftare äldre

Flickor upplever kontakterna som mycket obehagligare än vad pojkar gör

Källa:BRÅ 2007:11

Senast uppdaterad: 2018-05-16 12:20