Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ungdomar 13-24 år

Särskilt om ungdomar och unga vuxna 13 - 24 år

Ungdomar (13-24 år) är den grupp i samhället som är mest utsatt för våld. Forskningen inom området är begränsad både i Sverige och internationellt.

Undersökningar visar genomgående att unga kvinnor oftare utsätts för psykiskt och sexuellt våld och att förövaren oftast är någon som står dom nära. Unga män blir oftare utsatta för fysiskt våld och förövaren är oftast en skolkamrat, kompis eller en okänd gärningsman.

I flertalet rapporter framgår att det finns tydliga könsskillnader i hur unga kvinnor och män reagerar på våldet. De unga kvinnorna uppger att de mår sämre och lider mer av våldet, särskilt det psykiska våldet, än de unga männen. Detta kan bero på att de unga kvinnorna oftare utsätts för våld av någon närstående, vilket kan göra övergreppet svårare att hantera och bearbeta. En ständig oro för våldsutsatthet kombinerad med faktisk utsatthet kan också vara en faktor som leder till stora påfrestningar för unga kvinnor.

Ungdomar som varit utsatta för våld berättar sällan spontant om sin utsatthet men däremot ofta när de blivit tillfrågade. Acceptansen är hög hos ungdomar som söker på ungdomsmottagningar att bli tillfrågade om våld. Genom att fråga om våld visar man ungdomarna att det inte är acceptabelt och att ungdomsmottagningen kan vara en plats där det går att tala om våldet.
Senast uppdaterad: 2018-12-14 09:02