Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Över- och underordning

Över- och underordning är regeringens utgångspunkter

Sveriges regering utgår från FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993. Den säger att våldet är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor. Det har lett till mäns dominans över och diskriminering av kvinnor. Våld mot kvinnor är också en av anledningarna till att kvinnor tvingas till en underordnad position i förhållande till män.

Insatserna för att bekämpa mäns våld mot kvinnor bör enligt regeringens handlingsplan göras utifrån ett rättsligt, socialt, ekonomiskt, jämställdhets- samt hälsorelaterat perspektiv.

Senast uppdaterad: 2018-04-30 08:54