Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnperspektivet

Barnperspektivet

Genom att Sverige har ställt sig bakom FN:s Barnkonvention 1989 är barnens behov och rättigheter ett centralt perspektiv i allt arbete mot våld i nära relationer.
Barn har rätt att få växa upp utan våld, kränkningar och respektlöshet som de annars tvingas leva med eftersom de är starkt beroende av sina familjer. I detta sammanfaller barns intressen med den svenska jämställdhetspolitikens mål om rätt till kroppslig integritet.
Barn är alltid underordnade. Detta beroende måste lyftas fram när barn blir direkt utsatta för misshandel, sexuella utnyttjanden och grov försummelse. Bristande omsorg, rädsla och otrygghet stör barnets gynnsamma utveckling.

Ytterligare en aspekt av barnperspektivet är när barn tvingas leva med att en närstående använder våld mot andra. Det är när den vuxne som ska vara tryggheten blir någon som blir opålitlig, skrämmande och brister i att se barnet som barnets utveckling kan ta skada.
Barnperspektivet är centralt även sett i ett förebyggande perspektiv. När barn tvingas leva med våldet under sin uppväxt skapar det grogrund för att en del av dessa kan bli våldsamma som vuxna

Senast uppdaterad: 2018-04-30 08:55