Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skyddad identitet

Skyddad identitet vuxen

Uppgifter om personer i folkbokföringen är i regel offentliga, men en person som är utsatt för hot kan få sina personuppgifter skyddade. Skattemyndigheten för då in en spärrmarkering i det lokala folkbokföringsregistret. Markeringen ska ge en varningssignal om att uppgifter om personen inte får lämnas ut utan en noggrann sekretessprövning. För att minimera säkerhetsrisker vid vård och behandling är det väsentligt inom all hälso- sjukvård att patientens identitet är styrkt. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1989:1) om åtgärder för att förhindra förväxlingar inom hälso- och sjukvården föreskriver att patientens identitet under hela sjukhusvistelsen måste kunna fastställas på ett enkelt och säkert sätt. För personer som varit utsatta för våld och hot och lever med skyddade personuppgifter kan ett utlämnande om deras identitet innebära livsfara. Det är därför oerhört viktigt att det vid alla hälso- och sjukvårdsinrättningar finns fastställda och säkra rutiner för identitetskontroll och skyddsåtgärder. Länk till VG-regionens hemsida/säkerhet

För dem vars situation präglas av en hotbild, finns olika slags skydd att få. En person som, genom ett konkret hot, riskerar att förföljas eller att på annat sätt skadas kan få:

  • sekretessmarkering, innebär att en noggrann bedömning görs innan personuppgifter om folkbokföring lämnas ut.
  • kvarskrivning, innebär att en person flyttar men folkbokförs på sin gamla folkbokföringsadress 
  • fingerade personuppgifter och innebär att en ny identitet kan erbjudas en person som riskerar att bli utsatt för allvarlig brottslighet som medför fara för liv och hälsa.
Senast uppdaterad: 2018-05-16 15:00