Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sekretess

Sekretess

För personal inom hälso- och sjukvårdsområdet gäller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enligt lagen är det förbjudet att lämna ut uppgifter till utomstående om patients hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att patienten eller någon närstående lider men.[1]

Sjukvårdssekretessen gäller både inom offentlig och privat vård. Bestämmelserna innebär både muntlig sekretess (tystnadsplikt) samt handlingssekretess (förbud att lämna ut uppgift skriftligen). Sekretessen gäller alla som arbetar med patienter såväl som administrativ personal, förtroendevalda, praktikanter, konsulter m fl. Sekretessen innebär att det är förbjudet att föra vidare uppgifter till t ex privatpersoner, anhöriga, försäkringsbolag och myndigheter. Förbudet gäller alla former av spridning, såväl muntlig som skriftlig, genom samtal i offentliga miljöer eller via sociala medier m m. Sekretess gäller journaler, fotografier, bandinspelningar och annat material som innehåller information om patienten.

Inom ett arbetslag är det tillåtet att diskutera uppgifter om patienten som har betydelse för vården, dock inte med andra även om de har tystnadsplikt. Sekretessen kan däremot brytas om patienten ger sitt tillstånd.

Det är en svår uppgift för personal inomsjukvården att bedöma om, vad och till vem/vilka som information ska ges. Vid osäkerhet rådgör med socialtjänst/polis/åklagare i avidentifierat ärende eller med landstingets jurister.

Se även:

1177 http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Tystnadsplikt-och-sekretess/

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18619/2012-2-28.pdf

(bra rapport fr SoS) 

Senast uppdaterad: 2018-05-16 14:42