Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen

Att vara utsatt för våld eller hot påverkar hälsan; enligt WHO är våld en av de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa i världen. En god vård innebär enligt hälso- och sjukvårdslagen att beakta patientens behov av trygghet, att vården är lättillgänglig och bygger på respekt för patienten samt att vården främjar goda kontakter mellan patienten och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdslagen reglerar hur arbetet ska utformas på sjukhus och sjukvårdsinrättningar. Begreppet "god vård" används och syftar till att hänsyn skall tas till patientens behov av trygghet i vården samt självbestämmande och integritet. Patienten ska också bli bemött med respekt och alla ska få vård på lika villkor, oavsett ålder, etnisk tillhörighet, social ställning eller kön. Dessa etiska utgångspunkter ska vara vägledande i mötet med varje enskild patient och är särskilt viktiga i mötet med våldsutsatta kvinnor.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763): 2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården.

Senast uppdaterad: 2018-05-16 15:02