Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anmälan till Socialtjänsten

Anmälan till socialtjänsten enl kap 14 § 1 SoL

All personal har anmälningsskyldighet till socialtjänsten om man får kännedom om, eller misstänker att, barn under 18 år far illa. Det är socialtjänstens uppgift att utreda och inte anmälarens sak att bedöma de faktiska förhållandena.

Dagtid görs anmälan till respektive kommuns socialförvaltning. Under jourtid ringer man tel nr: 112 som har uppgift om aktuell jourhavande i respektive kommun eller gå in på portalens hjälpguide i högerkolumnen.

  • Betona inför kvinnan att kontakten med socialtjänsten innebär ett erbjudande om hjälp.
  • Förvissa dig om att barnet är omhändertaget på ett tryggt vis.
  • Finns det någon anhörig att kontakta?
  • Behöver kvinnan och barnet skyddat boende? Kontakta då socialtjänst eller kvinnojour.
  • Om barnet är med vid besöket på sjukhuset, tänk då på att avdela någon personal som tar hand om barnet.
Senast uppdaterad: 2018-05-16 14:37