Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skadedokumentation - föreläsningar för vårdpersonal

Hur skriver jag bra journalanteckningar som underlag för rättsintyg?

Ulf Jonsson föreläser om skadedokumentation och beskrivning olika skadetyper, sjukvårdens roll i rättskedjan, sjukvårdens skyldigheter vid förundersökning, aktuell lagstiftning samt "vad är ett rättsintyg?".Ulf Jonsson är rättsläkare och sedan två år specialist i rättsmedicin. Han arbetar på rättsmedicinska avdelningen i Göteborg, en av sex rättsmedicinska avdelningar i landet, och har stor erfarenhet av att skriva rättsintyg.


Anna Jinghede diskuterar tandvårdens roll vid skadedokumentation: Vilka skador kan uppkomma i och runt munhålan vid våld? Vilka icke-kliniska tecken kan indikera att en patient utsatts för sexuellt våld? Anna Jinghede utbildade sig först till tandläkare med specialisering i rättsodontologi. Efter det omskolade hon sig till polis och idag arbetar hon som kriminaltekniker vid Länskriminalpolisen i Örebro. Hon föreläser i kriminologi på Örebro universitet och anlitas ofta som föredragshållare i sammanhang som berör våldsutsatthet och tandvårdens roll i arbetet rörande detta.

Carina Iloson föreläser om akut omhändertagande och spårsäkring
vid sexuella övergrepp.Carina Iloson är projekledare vid VKV samt överläkare och
enhetschef vid Gynmottagningen Närhälsan Kunghöjd.

Senast uppdaterad: 2018-11-22 10:24