Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att anmäla

Här kan du läsa om anmälan till socialtjänsten enligt kap 14 § 1 SoL, samt om polisanmälan vid misstanke om brott.

Anmälan till socialtjänsten enligt kap 14 § 1 SoL

Både personal inom hälso- och sjukvården och tandvården omfattas av skyldigheten enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen att genast anmäla till socialtjänsten när man i verksamheten får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. (Barn 0-18 år)

 Alla verksamheter inom hälso- och sjukvård oberoende av om deras verksamhet riktar sig till barn eller inte omfattas av denna bestämmelse. Det viktiga är att socialtjänsten får kännedom om sådant som kan innebära att ett barn far illa/riskerar att fara illa. Anmälningsskyldigheten inträder alltså redan vid misstanke om att något förhållande föreligger som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa.  En bedömning av om socialtjänsten behöver ingripa kan inte göras av någon annan myndighet än denna.

 Barn som far illa kommer inte alltid till socialtjänstens kännedom och kan därmed inte alltid få det stöd eller det skydd som de behöver från samhället. Ett barn kan fara illa när det till exempel i hemmet utsätts för fysiskt

eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse, har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj eller ett självdestruktivt beteende.

 Kunskap om anmälningsskyldigheten hos personalen är en förutsättning för att barn som far illa skall få skydd, stöd och behandling. Lokala rutiner skall finnas inom varje verksamhet som en trygghet för personalen.

 Polisanmälan vid misstanke om brott

Ibland omfattar en misstanke om att ett barn far illa också misstanke om att barnet utsatts för ett brott. (BrB kap 3,4,6) Då kan det vara aktuellt för den som gör en anmälan till socialtjänsten att också göra en anmälan till polisen. Hälso- och sjukvården har inte en skyldighet men en möjlighet att göra en polisanmälan parallellt med en anmälan till socialtjänsten.

Eftersom myndigheterna har olika ansvarsområden kan socialtjänst och polis behöva göra parallella utredningar vid misstanke om brott mot barn. Det är rättsväsendets sak att bedöma om ett brott mot ett barn har begåtts. Socialnämnden har ansvar för att bedöma och tillgodose barnets behov av skydd. Det kan underlätta myndigheternas arbete om den som gör en anmälan till både polis och socialtjänst upplyser respektive myndighet om detta.

Senast uppdaterad: 2019-03-14 11:57