Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Efter frågor om våld till barn och unga

Nedan kan du läsa det du behöver veta efter att du ställt frågorna om våld till barn och unga.

Återkoppling till förälder/vårdnadshavare
Ge en kort återkoppling till föräldrar/vårdnadshavare om samtalet med barnet. Här får du göra en bedömning om vad som är lämpligt att återge. Om det finns misstanke om brott mot barn och en för­älder/vårdnadshavare är misstänkt ska inte återkopp­ling ske till föräldrar. Mer information om detta finns i vår handbok, kapitel 5.

Anmälan vid behov
Gör om aktuellt en orosanmälan till socialtjänsten. Om det framkommer våld eller försummelse mot barn under 18 år är du skyldig att anmäla detta till socialtjänsten. Det räcker att en oro eller misstanke har väckts hos dig utifrån det bar­net har berättat. Även när någon under 18 år berättar om att ha ut­övat våld ska en anmälan göras. Läs mer om anmälan till socialtjänsten och hitta blanketten för orosanmälan gällande barn och unga under vår flik om anmälan. Konsultera socialtjänsten vid osäkerhet.

Gör eventuellt en polisanmälan. Vid misstanke om brott har du möjlighet att göra en polisanmälan. Vid osäkerhet rådgör med dina kolle­gor, chef eller konsultera avidentifierat polis eller åklagare. För mer infor­mation, se vår flik om anmälan till polisen.

Dokumentation
Dokumentera i journal. För mer informa­tion, se vår handbok, kapitel 5.

Senast uppdaterad: 2020-04-07 16:28