Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att fråga barn och unga om våld

Tand-, hälso- och sjukvården har både en möjlighet och ett ansvar att fånga upp barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. För att samtala med barn om våld behöver du som vårdgivare vara en trygg vuxen som tydligt tar ansvar för samtalet. Det är också viktigt att ha respekt för den utsatthet som det kan innebära för barnet att berätta om våldet.

På den här fliken och dess underflikar kan du läsa om vad du bör tänka på när du frågar barn och unga om våld – till exempel huruvida andra vuxna ska närvara, hur informationen anpassas efter barnets ålder och vilka åtgärder som kan behövas efteråt.

Mer information om samtal med barn om våld finns i  Handbok om våld i nära relationer (PDF). Där kan du också läsa fler exempel på hur frågorna kan ställas och förslag på uppföljning beroende på vilken våldsutsatthet barnet har upplevt.

FOV-U med bildstöd 

För att ställa frågor om våld till barn och unga har vi på VKV tagit fram ett frågefor­mulär kallat Frågor om våld – unga (FOV-U). Det finns även ett bildstöd till FOV:arna, som är bra att använda i samtal med barn, för en bättre kommunikation med större möjlighet för barnet att uttrycka sig. Till förälder/vårdnadshavare används FOV.

Du hittar alla varianter av FOV:arna på fliken Formuläret Frågor om våld (FOV).

Före du frågar barn och unga om våld

Före du frågar barn och unga om våld finns det en del information som du behöver förmedla, dels i lokalerna och dels muntligt i samtalet. Läs mer om detta här.

Enskilda samtal med barn och unga

Här kan du läsa om vikten av att samtala ensam med barn och unga när frågor om våld ställs, hur du kan göra om tolk behövs och vad förälder/vårdnadshavare kan göra under tiden.
Senast uppdaterad: 2021-06-07 15:33