Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om våld

Våld i nära relationer kan ta sig många uttryck och utgör ofta ett mönster av handlingar. Eftersom våldet vanligen äger rum inom hemmets väggar blir det sällan uppmärksammat av utomstående.

Våld i nära relationer kan vara allt från grova brott till handlingar som enligt rådande lagstiftning inte definieras som brott, men som allvarligt skadar och begränsar den som utsätts.

Fysiskt våld

Varje form av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och orsakar fysisk smärta.

Sexuellt våld

När någon blir tvingad att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller i oförenlighet med sin egen mognad.

Psykiskt våld

Kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot den närståendes person eller människovärde. Det kan till exempel handla om hot, tvång, trakasserier och kontroll av olika slag.

Ekonomiskt våld kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Förtrycket skapar begränsat handlingsutrymme och verkar nedvärderande.

Materiellt våld innebär exempelvis att utövaren förstör saker i hemmet, gömmer eller slänger saker som den utsatte värdesätter.

Försummelse handlar om att inte ge den vård, det stöd eller den hjälp som en person behöver. Det kan till exempel vara att låta bli att ge någon mat eller att inte låta en person få vård vid behov. Barn är en grupp som är särskilt sårbar eftersom de är beroende av sina föräldrar för att få sina behov tillgodosedda. Även äldre personer och personer med funktionsnedsättning, som kan vara beroende av andra i sin vardag, är extra utsatta.

Funktionshinderspecifikt våld handlar om våld som är kopplat till en persons funktionsnedsättning. Det kan exempelvis vara att ställa rullstolen eller andra nödvändiga tillhörigheter på ett avstånd som gör att personen inte når dem.

Digitalt våld har blivit allt vanligare i takt med det ökande användandet av digitala kanaler som exempelvis webb, sociala medier och mobiltelefoner. Det kan exempelvis bestå i att utövaren skickar hotfulla mejl och sms, sprider rykten via sociala medier, kapar en persons Facebook- eller Instagramkonto eller laddar ner positioneringstjänst till mobilen och kontrollerar var en person befinner sig.

Gemensamt för all typ av våld är att det handlar om en slags maktutövning. Någon använder sig av ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot, för att kontrollera och utöva makt över en annan person.

Vad är en nära relation?

En nära relation är en relation där det finns känslomässiga band och en förväntan på förtroende. Det kan handla om såväl makar, sambor och partners som föräldrar, syskon, barn eller andra släktningar. Det kan även gälla andra personer som våldsutsatta har eller haft en nära och förtroendefull relation till. Bedömningen får göras utifrån familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet.


Senast uppdaterad: 2020-03-24 11:27