Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt material om hedersvåld, och en ny medicinsk riktlinje!

För dig som arbetar inom hälso -och sjukvården i Västra Götaland så kommer här en dubbelnyhet! VKV har tagit fram en ny regional medicinsk riktlinje som ska stötta i det kliniska arbetet. I samband med det har vi även tagit fram en serie foldrar riktade till patienter.

En person utsatt för hedersvåld kan, förutom direkta fysiska skador, få otydliga symptom som inte direkt hänger ihop med deras utsatthet. Därför har hälso- och sjukvården en unik möjlighet att upptäcka och se till att utsatta personer får rätt vård. Nu kommer en heltäckande regional medicinsk riktlinje att stötta hälso- och sjukvårdspersonal i deras kliniska arbete. Regionala Medicinska Riktlinjer är styrande dokument i det kliniska arbetet för förvaltningarna och medarbetarna i regionen. De ska bidra till kunskapsbaserad och högkvalitativ vård i den offentligt finansierade vården i Västra Götalandsregionen. 

Ann Wolmar är utvecklingsledare på VKV och har varit ansvarig för att ta fram de nya regionala medicinska riktlinjerna.
– Att ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck samt en tydlig vägledning i riktlinjer och rutiner tryggar medarbetare inom vården att våga uppmärksamma och identifiera utsatta personer.

Straffas av gruppen
Hedersrelaterat våld och förtryck innebär att en person på olika sätt förväntas följa kulturella föreställningar om kön, makt, kontroll och sexualitet och straffas av gruppen ifall de bryter mot dessa ramar. Drabbade personer förväntas sätta gruppens eller kollektivets behov före sina egna, och blir utsatta ifall deras beteende anses vara för självständigt eller individualistiskt. Framförallt flickor och unga kvinnor är utsatta, men även pojkar och män som antingen kanske själva bryter mot normer eller blir tvungna att kontrollera och förtrycka sina kvinnliga släktingar.

Det kan handla om unga personer som inte själva får välja vem de ska gifta sig med – statistik från 2009 visar att 70 000 unga personer mellan 16-25 år lever med begränsningar kring val av partner. Men också att inte få delta i all undervisning i skolan, att inte få välja vilka vänner en ska ha eller inte få ha en aktiv fritid utanför hemmet. Den som ändå bryter mot vad som ses som acceptabelt beteende riskerar att bli hotad, utsatt för våld eller sexuella övergrepp, bli uppmanad att begå självmord eller riskerar att bli mördad.
– Vi inom vården möter dessa utsatta personer och därför är det viktigt att vi har kunskap, tydliga handlingsplaner och rutiner så att vi kan hänvisa till skydd, stöd och vård, säger Ann Wolmar.

Material till patienter
Att använda i väntrum eller i mötet med patienter, har VKV också tagit fram en serie broschyrer som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning och tvångsäktenskap. De riktar sig till en yngre målgrupp och har ett enkelt tilltal med olika exempel på vad som kan bli följden av att t.ex. vara könsstympad eller hur det kan yttra sig att leva i en hederskontext.
Foldrarna finns redan nu att beställa på Marknadsplatsen, och kommer snart även komma upp på vår externa tryckleverantör, för privata verksamheter.

Artnr.                 Benämning

VGR14805        Folder 74X210 Får du påverka ditt eget liv?

VGR14806        Folder 74X210 Vet du vad kvinnlig könsstympning är?

VGR14807        Folder 74X210 Får du gifta dig med vem du vill?

Senast uppdaterad: 2019-11-14 17:02