Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Webbkonferens 25 november - Barns rätt till en uppväxt fri från våld

Textplatta mot orange bakgrund, som ligger mot en suddig fond av ljuskäglor. Texten lyder "Webbkonferens 25 november Barns rätt till en uppväxt fri från våld

Dialoga - Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, VKV - Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer och Länsstyrelsen Västra Götaland uppmärksammar tillsammans 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Temat för 2020 års webbkonferens är Barns rätt till en uppväxt fri från våld.

Dagens innehåll

Barnets rätt till frihet från våld – en mänsklig rättighet

Barnkonventionen har nyligen blivit lag i Sverige. Men vad innebär den i praktiken? Hanna Gerdes, människorättsjurist, författare och folkbildare.

Kvinnojour = Ett fönster av möjligheter

Beskrivning av hur Unizons kvinnojourer arbetar med barn på kvinnojour utifrån ett barnrättsperspektiv, Malin, Sollentuna Kvinnojour och Tanja Hillberg, Unizon.

Att synliggöra barns motstånd mot våld

Presentation av hur arbetsmetoden Response Based practise kan användas för att synggligöra stärka och synliggöra våldsutsatta barns motstånd, Lotta Molander, Kvinnojouren Huddinge och Tanja Hillberg, Unizon.

Barn som utsätts för våld inom familjen. Vad säger de själva?

Föreläsning om ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast - ens förälder. Maria Jylkkä och Liv Hallgren, Maskrosbarn Göteborg.

Praktisk information

Målgrupp

Webbkonferensen riktarsig till medarbetare, som möter barn och unga i sitt arbete, inom samtliga kommuner i Västra Götaland och inom hälso- och sjukvården samt tandvården i VGR. Du som arbetar i berörda organisationer inom civilsamhället i Västra Götalands län är också välkommen.

Datum och tid

Onsdag 25 november kl 9.00-16.00

Anmälan

Anmäl dig senast 18 november. Konferensen är kostnadsfri och ges via webbsändning. Länk skickas ut veckan innan.

Anmälan till Webbkonferens 25 november Barns rätt till en uppväxt fri från våld

Kontakt

Disa Hansson, VKV, Västra Götalandsregionen: disa.hansson@vgr.se 

Kajsa Bogren, Dialoga, Göteborgs Stad: kajsa.bogren@socialresurs.goteborg.se

Programmet för utskrift i PDF

Hanna Gerdes

Hanna Gerdes är människorättsjurist, folkbildare och författare till boken ”Barnets rätt - en bok om barnkonventionen”. Barnkonventionen blev lag i Sverige 1 januari 2020. Men vad innebär den i praktiken? Hur kan Barnkonventionens grundprinciper vara ett verktyg i vårt arbete för att stödja barn som utsatts för eller bevittnat våld i familjen?  Vad innebär det offentligas ansvar att respektera, skydda, främja och uppfylla barnets rätt till frihet från våld? Under konferensen ger Hanna Gerdes en introduktion till Barnkonventionen, dess grundprinciper och vad de innebär i relationen till barnets rätt till en uppväxt fri från våld.

Malin, Sollentuna Kvinnojour

Malin är barnansvarig på Sollentuna Kvinnojour. Malin representerar Unizons barnnätverk, som är en spjutspetsgrupp inom förbundet med särskilt fokus och kompetens i området barn och trauma.
Föreläsningen beskriver hur Unizons kvinnojourer arbetar med barn på kvinnojour utifrån ett barnrättsperspektiv. Under konferensen lyfter vi barnens röster, barns rättigheter, samhällets brister och om samverkan som gör skillnad.

Lotta Molander, Kvinnojouren Huddinge

Lotta Molander är familjebehandlare/kurator och barnansvarig på Kvinnojouren Huddinge och verkar även som föreläsare.  Lotta representerar Unizons barnnätverk. Dagens föreläsning handlar om
Response-Based Practice (RBP), en arbetsmetod för att synliggöra motstånd mot våld. I seminariet presenteras hur det responsbaserade arbetssättet kan användas som ett praktiskt verktyg i stödsamtal med våldsutsatta barn. Vi får ta del av samtal med barn som upplevt våld och hur en kan stärka och synliggöra barns motsånd mot våld.

Tanja Hillberg, Unizon

Tanja Hillberg är filosofie doktor i psykologi och sakkunnig i barnfridsfrågor på Unizon. Under konferensen samtalsleder Tanja Hillberg föreläsningarna Kvinnojour = Ett fönster av möjligheter och Att synliggöra barns motstånd mot våld.

Maria Jylkkä, Maskrosbarn

Maria Jylkkä är ansvarig för Maskrosbarn i Göteborg. Dagens föreläsning bygger på ungas egna berättelser, tankar och känslor kring att bli utsatt för olika typer av våld av den som ska stå en närmast - ens förälder. Vad ger det för konsekvenser? Vilken typ av stöd önskar ungdomarna? Hur upplever de bemötandet av vuxna professionella och vad har de unga för rättigheter? Utifrån ungdomarnas egna berättelser, bilder och filmer fokuserar vi på förändringsmöjligheter och ger konkreta tips, checklistor och verktyg som hjälper till att förbättra arbetet med unga.

Liv Hallgren, Maskrosbarn

Liv Hallgren är socionom i grunden och verksam som kurator, barnombud och ansvarig för Helgläger hos Maskrosbarn Göteborg. Tillsammans med Maria Jylkkä håller Liv Hallgren dagens förelsäning  Barn som utsätts för våld inom familjen. Vad säger de själva?

Viveka Enander, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)

Dagens moderator heter Vivika Enander, forskare vid VKV och lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Viveka Enander forskar bland annat om våldsutsatta kvinnors uppbrottsprocesser. I ett pågående forskningsprojekt rörande dödligt våld i nära relationer i Västra Götaland kartläggs personer som dödats mellan 2000-2016, samt närståendes erfarenheter och upplevelser av att en nära anhörig bragts om livet. Syftet är att hälso- och sjukvården ska bli bättre på att upptäcka riskfaktorer för dödligt våld, för att förstärka det preventiva arbetet.

Senast uppdaterad: 2020-10-01 15:27