Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

För dig som jobbar i kommun - Kostnadsfria utbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld hösten 2019

I kommunala verksamheter ska det finnas kunskaper att upptäcka och bemöta vid våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld erbjuder flera kompetenshöjande utbildningar inom området.

Dialogas utbildningar riktar sig till medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner. Nedan kan du läsa om höstens utbud. 

Basutbildning om våld i nära relationer

Basutbildning som syftar till att höja kunskapsnivån och stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Utbildningen omfattar en och en halv dag. Första omgången startar 25 september. Läs mer om innehåll och vilka datum det finns att anmäla sig till här>>>

Basutbildning om hedersrelaterat våld

Basutbildning som syftar till att höja kunskapsnivån och stärka personal som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen omfattar två dagar. Första omgången startar 10 oktober. Läs mer om innehåll och vilka datum det finns att anmäla sig till här>>>

Utbildning för utbildare - fördjupningsutbildning

En utbildning för dig som vill lära sig att utbilda andra inom området. Du har redan kunskap om våld i nära relationer och du har ett uppdrag att utbilda i din verksamhet. Utbildningen omfattar fyra dagar och startar 3 oktober. Läs mer här>>>

Våld mot personer med funktionsnedsättning – fokusutbildning

Utbildningen ger kunskap om våld i nära relationer och den särskilda utsattheten för personer med funktionsnedsättning. Omfattar en halv dag. Läs mer här>>>

Hbtq och våld - fokusutbildning

Tillsammans med teamet för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter – SRHR anordnar Dialoga denna halvdagsutbildning. Utbildningen tar upp hur olika former av våld särskilt drabbar hbtq-personer, samt ger kunskaper om hur våldsutsatthet bland hbtq-personer kan upptäckas och hur stödinsatser bör utformas. Läs mer här>>>

Unga och våld i partnerrelationer – fokusutbildning

Under utbildningen tittar vi bland annat på vad som skiljer de ungas relationer från de vuxnas, att våldet mellan unga ibland tar sig andra uttryck och vägar, samt viktiga varningssignaler. Utbildningen omfattar en halv dag. Första tillfället är 16 oktober. Läs mer om innehåll och vilka datum det finns att anmäla sig till här>>>


Senast uppdaterad: 2019-06-03 09:17