Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Patriark-V2 grundutbildning

Kursen ger dig kunskaper och behörighet att använda PATRIARK vid riskbedömning i handläggning av fall som sker i en hederskontext.

Hedersrelaterat våld och förtryck är komplext och drabbar flickor, pojkar, kvinnor, män och HBTQ-personer i alla åldrar.

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som kommer i kontakt med problematiken. Den ger vägledning i att på ett strukturerat, professionellt och evidensbaserat sätt bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld.

Patriark-V2 innehåller både teoretisk föreläsning och gruppövningar. 

Ur utbildningens innehåll

  • Vad är en strukturerad professionell riskbedömning?
  • Risk- och sårbarhetsfaktorer
  • Riskformulering
  • Beslutsteorin och motivatorer, spärrsänkare och destabilisatorer
  • Scenarioplanering och riskhantering
  • Vad innebär en evidensbaserad riskbedömning?

Genomförd utbildning innebär formell behörighet att använda PATRIARK, bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv. Utbildare är Soleyman Ghasemiani, licensierad utbildare.

Praktisk information och anmälan

Målgrupp: Myndighetsutövande socialtjänst med grundutbildning inom hedersrelaterat våld och förtyck från Göteborgs Stad, Dialogas och Regionalt stödcentrum heders avtalskommuner.

Patriark-V2, grundutbildning, ges i två omgångar under hösten. Du hittar anmälningslänkar till respektive utbildningsomgång nedan. För att se aktuellt bokningsläge måste du klicka på respektive utbildnings anmälningslänk.

Utbildningarna är efterfrågade och blir snabbt fullbokade. För att så många som möjligt ska få möjlighet att delta finns en reservlista kopplat till anmälningssystemet. För att den ska fungera är det viktigt att avanmäla sig vid förhinder!

Observera att maxantalet per kursomgång är 35 deltagare. Är intresset stort förbehåller vi oss rätten att fördela platserna utifrån förvaltning och avtalskommuner.

Utbildningsomgång 1

Datum och tid: 21 september kl 9-16
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra hamngatan 12, Göteborg
Anmälan: Anmäl dig här till Patriark-V2, grundutbildning, omgång 1.

Utbildningsomgång 2

Datum och tid: 19 oktober kl 9-16
Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra hamngatan 12, Göteborg
Anmälan: Anmäl dig här till Patriark-V2, grundutbildning, omgång 2.

Kontaktperson: birgitta.bjelkenas@socialcentrum.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2022-06-02 13:39