Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Externa webbutbildningar

Med anledning av covid-19 och behovet av att begränsa sociala kontakter ställer Dialoga in fysiska utbildningar och erbjuder istället webbinarier. Det finns också olika webbutbildningar, framtagna av andra aktörer, som du kan gå, i väntan på att Dialogas utbildningsinsatser kan återgå till sin vanliga omfattning.

Webbutbildning Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Vill du gå en basutbildning om våld i nära relationer i din egen takt, när du har möjlighet? Då finns Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) internetbaserade webbutbildning. Den består av fyra kapitel och du får ett innehåll som är anpassat efter din yrkesroll och dina förkunskaper. Utbildningen tar ca tre timmar och du kan när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle. Den kan även genomföras tillsammans med andra i ett gruppspår. Gå webbutbildningen Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Vill du gå en basutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, i din egen takt, när du har möjlighet? Migrationsverket har med stöd från Länsstyrelsen Östergötland tagit fram denna webbutbildning. Under utbildningen får du bland annat lära dig om mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, hur många som berörs och familjestrukturer. Utbildningen tar också upp lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt intellektuell funktionsnedsättning och heder. Utbildningen tar cirka 75 minuter att genomföra.Gå webbutbildningen om hedersrelaterat våld och förtryck. OBS! Ha i åtanke att viss lagstiftning inte är uppdaterad.

Liten och trygg - ett handledningsmaterial om brottsutsatta barn

Arbetar du med barn eller föräldrar och vill få mer kunskap om barn och brottsutsatthet? "Liten och trygg" är Brottsoffermyndighetens handledning för personal i förskolan, men är också användbar för andra yrkesgrupper. ”Liten och trygg” utgår från socialtjänstlagen, barnkonventionen och förskolans läroplan. Handledningen består av två delar, en kunskapshöjande del om brottsutsatta barn och en pedagogisk del med material och övningar som kan göras tillsammans med barnen. Den kunskapshöjande delen, som innehåller bland annat 12 filmade intervjuer med experter på området, är riktad till förskolan men är användbar också för andra yrkesgrupper. Flera av filmerna berör tydligt våld i nära relationer, med rubriker som Bevittna våld eller Konsekvenser av våld. Ta del av Liten och trygg - ett handledningsmaterial om brottsutsatta barn .

Våld löser inget – en film om våld mot barn i Sverige

Arbetar du med barn eller föräldrar och vill få mer kunskap om barn och våldsutsatthet? Våld löser inget är en kort pedagogisk film om barns våldsutsatthet i Sverige. Den bygger på en nationell kartläggning som gjordes 2016 av Stiftelsen Allmänna barnfonden på uppdrag av regeringen. På hemsidan där filmen finns hittar du även fler filmer, rapporter och filmade föreläsningar relaterade till kartläggningen. Ta del av materialet Våld löser inget.

10 minuter av frihet – en film om vardagsheder

Möter du unga i ditt arbete? Den här filmen är baserad på verkliga händelser och belyser hur situationen kan se ut för ungdomar utsatta för heder i vardagen. Till filmen finns ett arbetsmaterial med övningar och diskussionsfrågor. Ta del av filmen och tillhörande material.

Webbutbildning Våld mot äldre

Arbetar du inom äldreomsorgen eller på annat sätt kommer i kontakt med äldre i ditt arbete? Den här webbutbildningen handlar om våld mot äldre och är framtagen av Socialstyrelsen. Den tar ca 45 minuter att genomföra och består både av text och film. Utbildningen består av fem kapitel och du kan när som helst pausa och fortsätta vid ett senare tillfälle. Det finns också en studiehandledning. Gå webbutbildningen Våld mot äldre.


Senast uppdaterad: 2021-03-18 11:01