Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunernas arbete mot våld i nära relationer

Du som är anställd inom en kommunal verksamhet kan på olika sätt komma i kontakt med människor som lever med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Om kunskapen om våld blir bättre bland medarbetarna i kommunerna kan fler fall av våld upptäckas. Då ökar också möjligheten att erbjuda hjälp och stöd, och på så sätt ökar också möjligheten för de drabbade att välja ett liv utan våld.

Alla kommuner har ett ansvar att hjälpa och stödja de barn, kvinnor och män som lever med våld. Varje kommuns arbete kan se olika ut. Här är en lista på förslag på hur en kommun kan arbeta mot våld.

Övergripande arbete 

 • Politiskt policyprogram mot våld
 • Handlingsplan för personalen
 • Lättillgänglig information om den hjälp som erbjuds
 • Strukturerade riskbedömningar
 • Goda rutiner för att upptäcka våld i socialtjänstens olika verksamheter
 • Gott bemötande gentemot dem som lever i våld
 • God kunskap hos personalen inom förskola/skola, socialtjänst, äldreomsorg och funktionshinder
 • Särskild samordnare av våldsarbetet
 • Särskilda nyckelpersoner vid olika verksamheter
 • Kommunala bostadsbolag är uppmärksamma på våld bland sina boende
 • Samarbete med lokala kvinnojouren
 • Samverkan med polis, åklagare och kriminalvård
 • Bra rutiner för samverkan med hälso- och sjukvården

Direkt stöd 

 • Hjälp till våldsutsatta barn, kvinnor och män
 • Hjälp till våldsutsatta som är traumatiserade
 • Skyddade boenden
 • Hjälp till våldsutövare
 • Barnverksamhet för de unga som upplevt våld
 • Stöd till barn som har umgänge med pappor med våldsproblematik
 • Barnomsorg och skola uppmärksammar barn som lever med våld
 • Förebyggande insatser mot våld inom barnomsorg och skola
 • Uppmärksamma särskilt utsatta grupper (kvinnor med psykiskt eller fysiskt funktionshinder, kvinnor i hemlöshet och missbrukarmiljöer, äldre och yngre kvinnor samt kvinnor med utländsk bakgrund)
 • Hjälp med ny bostad vid separation 

Handbok från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har gjort en handbok för att socialtjänsten i kommunerna ska få stöd i arbetet på övergripande nivå och i enskilda ärenden. Råden ger stöd i rättstillämpning och i att utveckla stödet till de våldsutsatta kvinnorna och barnen som bevittnat våld.

Du hittar handboken "Våld" på Socialstyrelsens webbsida>>>

Senast uppdaterad: 2018-05-16 14:34