Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dialogas program Orange Day 2020

Bakgrundsbild med vallomfält i varmt motljus. Gul platta med texten Orange Day 2020  Dialogas program.

FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor är 25 november, den kallas också för Orange Day. För att sätta extra ljus på frågan anordnar Dialoga direktsända webbinarier under hela vecka 48.

Dialoga uppmärksammar under året att Barnkonventionen är svensk lag från januari 2020 och därför har alla webbinarier barntema.

Välkommen!

Veckans innehåll

Pojkar som våldsutsatta och våldsutövare

En föreläsning som belyser hur pojkar kan vara lika utsatta i hedersmiljöer som flickor. Rollen som hedersvakt ställer stora krav på pojkar och lojalitetskonflikter blir en tung börda att bära.
Tid: Måndag 23 november kl. 10-12
Anmäl dig till Pojkar som våldsutsatta och våldsutövare 

Barnfrågor om våld

Barnfrågor om våld är ett frågeformulär om olika former av våld och används i samtal med barn. Barnfrågor om våld är en del av LÖSA!, en metod för lösningar för delaktiga och trygga barn som utvecklats av Frida Oskarsson och Sofia Fridlund, socialtjänsten Örgryte-Härlanda. Under webbinariet varvas föreläsning med diskussion och du får öva på att ställa frågor ur formuläret. Förslagsvis sitter du tillsammans med kollegor, eller om ni sitter på olika ställen, har kontakt via telefon / teams/ skype, så att det fungerar att jobba i grupp.
Tid: Måndag 23 november kl 13.30-15.30
Anmäl dig till Barnfrågor om våld 

Barnuppfostran i hedersmiljö

Mycket av våldet och kontrollen i en hedersmiljö sker per automatik. Barnen uppfostras i de normer som gäller och internaliserar dem som en del av sig själv och sitt sätt att se världen och bete sig. Barnuppfostran är hedersmiljöns bästa beskyddare. Hur ser könsrollerna i denna uppfostran ut?
Tid: Tisdag 24 november kl. 10-12
Anmäl dig till Barnuppfostran i hedersmiljö

Barnahus – om barns röster och rättigheter i våldet

En presentation av Barnahus i Göteborg, med exempel från verkligheten och berättelser från barn. Genomång av vilka rättigheter barn, som blir utsatta för våld, har. Får de sina rättigheter tillgodosedda? Vad hjälper barn att läka?
Tid: Tisdag 24 november kl. 13.30-15.30
Anmäl dig till Barnahus – om barns röster och rättigheter i våldet

Hur kan vi uppmärksamma och hjälpa barn som lever i hederskontext?

Resursteam Heder berättar om barns utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap ges i grundläggande lagstiftning och Göteborgs Stads plan mot hedersvåld. Vi får också en beskrivning av hur Resursteam heder arbetar.
Tid: Torsdag 26 november kl. 10-12
Anmäl dig till Hur kan vi uppmärksamma och hjälpa barn som lever i hederskontext?

”Lager av lyssnande”- Att lyssna till och hörsamma barns berättelser om erfarenheter av våld i nära relationer och bemötande

Rädda Barnen i Göteborg har drivit ett projekt med syfte att lyfta barns och ungas berättelser om våld och bemötande. Ta del av en presentation av arbetsprocessen, arbetsmetoder och resultat i projektet. I en workshop får deltagarna pröva på en metod för att lyssna till och hörsamma barns och ungas berättelser om våld.
Tid: Torsdag 26 november kl. 13.30- 15.30
Anmäl dig till Lager av lyssnande - Att lyssna till och hörsamma barns berättelser om erfarenheter av våld i nära relationer och bemötande 

Våld i ungas partnerrelationer

Ett seminarium som ger kunskap om vad som kan skilja ungas relationer från de vuxnas. Vilka uttryck och vägar tar våldet mellan unga och vad finns det för viktiga varningssignaler? Hur kan vuxna fråga, bemöta och agera vid misstanke och upptäckt av våldsutsatthet? Du får tips på webbsidor, material och verksamheter för unga, samt för dig som i ditt arbete möter unga.
Tid: Fredag 27 november kl. 10-12
Anmäl dig till Våld i ungas partnerrelationer

Information om målgrupp och anmälan

Webbinarierna riktar sig till medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner, samt ideella organisationer.

Anmäl dig i länkarna ovan under varje programpunkt. Du är välkommen att anmäla dig till flera webbinarier. Länk till webbinariet skickas ut veckan innan.

Kontakt: kajsa.bogren@socialresurs.goteborg.se 

Programmet för utskrift i PDF


Senast uppdaterad: 2020-10-02 10:48