Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer

Bild med ansikte och texten Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning - Att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer.

En halvdagsutbildning om gensvarets betydelse för trygghet och självaktning i arbetet med kvinnor som upplevt våld i nära relationer.

Annika Eklund Erikson är socionom och leg.psykoterapeut och har lång erfarenhet av arbete på Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning. Anna Olbers, socionom och psykoterapeut, har under lång tid arbetat på Kriscentrum för kvinnors samtalsmottagning och arbetar numera som utvecklingsledare på Dialoga. Tillsammans har de författat skriften ”Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning – att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer”.

Under denna halvdagsutbildning får vi ta del av arbetets centrala idé – att ge ett bemötande som underlättar återtagandet av trygghet och självaktning. Utbildarna beskriver och exemplifierar verktyg som är verksamma för att bistå kvinnor att lämna en livssituation präglad av kontroll, hot och våld. Vi får också exempel på hur vi som yrkesverksamma kan vara behjälpliga i återhämtningsprocessen efter våldsutsatthet.

Välkommen!

Praktisk information

Målgrupp: Medarbetare i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner, som i sin yrkesutövning möter våldsutsatta. 
Tid: 1 oktober kl 9.00-12.00
Plats: Dialoga, Gårdavägen 1, Göteborg
Anmälan: Anmäl dig vi länken här. 
På grund av restriktioner med anledning av Covid-19 sker utbildningen i en mindre grupp. Det innebär att alla som anmäler sig dessvärre inte kan få en plats. Vi är måna om att fördela platserna så att det finns möjlighet för deltagare från flera olika verksamheter och stadsdelar/kommuner att delta. Dialoga fördelar platserna och du som får en plats meddelas via mejl.

Kontakt på Dialoga: anna.olbers@socialresurs.goteborg.se 

Vill du läsa rapporten hittar du den här>>>


Senast uppdaterad: 2020-06-22 08:33