Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Användbara länkar

Här hittar du länkar till regionala och nationella verksamheter som på olika sätt arbetar inom området våld i nära relationer.

Regionalt stödcentrum heder
Regionalt stödcentrum heder vänder sig till yrkesverksamma och utsatta i Göteborgsregionen. Det är en myndighetsgemensam samverkan och där arbetar kurator, barnmorska och polis.

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Dess roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. 

Jämställdhetsmyndigheten - JÄMY

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för alla ändamål samt mot våld i samkönade relationer.

Nationellt Centrum för kvinnofrid - NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Barnafrid - ett nationellt centrum för kunsakp om våld mot barn

Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Ett nationellt centrum som ska bidra till strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är ansvarig för att i olika uppdrag ta fram kunskap och metoder, som ska ge förutsättningar att genomföra den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen arbetar även med flera uppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja arbetet med kunskap.

FREDA - Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Ett materialet som tagits fram av Socialstyrelsen. Det består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa till Kvinnofridslinjen för att få stöd. Du kan även hänvisa våldsutsatta att ta kontakt med Kvinnofridslinjen.

Välj att sluta

En nationell telefonlinje riktad till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation. Du som är yrkesverksam kan ringa telefonlinjen om du har frågor om hur de arbetar eller vilka verksamheter för våldsutövare som finns i närheten av dig.

Preventell - hjälplinjen vid oönskad sexualitet

PrevenTell är en nationell hjälplinje för den som upplever att den tappat kontrollen över sin sexualitet. Du som är yrkesverksam kan ringa för stöd och hänvisningsråd. 


Senast uppdaterad: 2022-11-21 15:22