Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Användbara länkar

Här hittar du länkar till stödmaterial, myndigheter, nationella styrdokument och nationella verksamheter, som du kan ha användning för i ditt arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Stödmaterial 

FREDA - Standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer

Ett materialet som tagits fram av Socialstyrelsen. Det består av tre instrument och en manual om hur instrumenten ska användas.

Kommunikationsverktyget Våga förstå!

Ett kommunikationsverktyg för barn och unga med kommunikationssvårighet. Verktyget lyfter särskilt situationer som inkluderar hedersvåldsutsatta barn och ungas erfarenheter av exempelvis barn- och tvångsäktenskap och könsstympning. Kommunikationsverktyget är framtaget av Nationella kompetensteamet och TRIS (Tjejers rätt i Samhället).

Webbstöd för kommuner - Ett metod- och kompetensstöd för kommunernas arbete med mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

I detta webbstöd, framtaget av NCK, finns webbutbildning, praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten - JÄMY

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för alla ändamål samt mot våld i samkönade relationer.

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Dess roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin. 

Nationellt Centrum för kvinnofrid - NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet har regeringens uppdrag att höja kunskapen nationellt om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Nationellt kompetensteam mot hedersrelaterat våld och förtryck

Enligt uppdrag från regeringen samordnar och stödjer Nationella Kompetensteamet arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, samt bistår med kunskap och kompetens på området. Uppdraget innehas av Länsstyrelsen Östergötland.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är ansvarig för att i olika uppdrag ta fram kunskap och metoder, som ska ge förutsättningar att genomföra den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen arbetar även med flera uppdrag för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck genom att stödja arbetet med kunskap.

Nationella styrdokument

Nationella verksamheter

BRIS— Barnens rätt i samhället

En nationell organisation som erbjuder stöd till barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum och gruppverksamhet. Bris driver även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för kvinnor som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa till Kvinnofridslinjen för att få stöd. Du kan även hänvisa våldsutsatta att ta kontakt med Kvinnofridslinjen.

Välj att sluta

En nationell telefonlinje riktad till personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation. Du som är yrkesverksam kan ringa telefonlinjen om du har frågor om hur de arbetar eller vilka verksamheter för våldsutövare som finns i närheten av dig.


Senast uppdaterad: 2022-06-07 08:38