Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Dialoga arbetar utifrån visionen "allt våld i nära relationer och hedersrelaterat våld ska upphöra". På den här sidan kan du läsa om våra uppdrag och vad vi kan erbjuda för kompetensutveckling.

Vad är Dialoga?

Dialoga är ett kompetenscentrum som erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Den kompetensutveckling Dialoga ger bygger på kunskapsbaserat och evidensbaserat material.

Vi vänder oss främst till medarbetare i Göteborgs Stad. Vi har också avtal med ett antal kommuner i GR-området, vars medarbetarek kan ta del av våra erbjudanden. Vill du veta vilka våra avtalskommuner är finns den informationen via länken här.

Dialoga samordnar Göteborgs Stads arbete mot våld i nära relationer och stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Dialogas mål är att alla medarbetare ska ha en god kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet är att alla som lever med våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld, får hjälp, stöd och skydd utifrån sina individuella behov.

Dialogas uppdrag

För att höja kunskapsnivån om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck bland anställda i kommunerna har Dialoga i uppdrag att:

  • Erbjuda kompetenshöjande aktiviteter
  • Erbjuda konsultation 
  • Stärka samverkan  

Fokusår Barn 2020

Dialoga uppmärksammar att Barnkonventionen är svensk lag från 1 januari och under 2020 har vi Fokusår Barn.

Fokusår Barn innebär att Dialogas utbildningsinsatser under 2020 har extra fokus på barns rätt till ett liv fritt från våld. Dialoga prioriterar uppdrag från yrkesgrupper vars arbete direkt påverkar barns livsvillkor utifrån våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Barnkonventionens fyra grundläggande principer

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.


Senast uppdaterad: 2020-11-02 14:55