Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborgs Stads kompetenscentrum våld i nära relationer

Kompetenscentrum våld i nära relationer är en kommunal resurs som erbjuder dig stöd och utveckling i ditt arbete mot våld i nära relationer.

Målsättningen är att medarbetare i våra avtalskommuner och i Göteborgs Stad ska ha en god kunskap om våld i nära relationer. Detta för att alla som lever med våld i nära relationer, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ska få hjälp, stöd och skydd utifrån sina individuella behov.

Vi erbjuder konsultationer, utbildningar, föreläsningar, seminarier och konferenser, utifrån bästa tillgängliga kunskap. Vi utgår från aktuell forskning och evidensbaserade metoder och praktiker. Kompetensutvecklingen innebär också möjlighet till erfarenhetsutbyte. Många av våra aktiviteter är återkommande, andra ges vid enstaka tillfällen.

Aktuella aktiviteter hittar du under Utbildningar och Konferenser, seminarier och föreläsningar.

Din verksamhet kan även kontakta Kompetenscentrum våld i nära relationer för kompetensutveckling mer anpassad till just din verksamhets behov. Här finns mer information om våra uppdragsutbildningar. 

​Vi vänder oss främst till medarbetare i Göteborgs Stad samt de kommuner i GR-området som har avtal med oss och vars medarbetare kan ta del av våra erbjudanden. Vill du veta vilka våra avtalskommuner är finns den informationen via länken här.


Senast uppdaterad: 2023-05-29 11:52