Statliga utvecklingsmedel

Nu finns det möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel för arbetet med området våld i nära relationer. Sista ansökningsdag 31 mars.

Ansökning om utvecklingsmedel 2019

I år finns 952 381kronor att fördela

Nu kan du söka utvecklingsmedel för att arbeta med våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor, barn som bevittnat/upplevt våld, hedersrelaterat våld samt sexuella övergrepp. Socialstyrelsen har tilldelat Västra Götalandsregionen 952.381kronor att fördela till verksamheter som vill utveckla sitt arbete.

Ansökan skall vara inne senast 31 mars 2019.

Ansökan om utvecklingsmedel
(Pdf-fil. Spara ner och fyll i.)

Information - Ansökan om 2019 års medel - pdf

Kontaktperson för VKV:
Carina Eliason, områdeschef
carina.eliason@vgregion.se
0705475270

Senast uppdaterad: 2019-02-14 15:29