Regionala medicinska riktlinjer - RMR

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att utjämna skillnader i vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, verksamhets- och förvaltningschefer.


Senast uppdaterad: 2018-05-14 16:23