Utvärdering & rapporter

Här publicerar vi utvärderingar av våra olika projekt, samt studier, rapporter och andra skrifter från VKV.

Nu har vi kommit över tröskeln 
Utvärdering av ett projekt kring att fråga rutinmässigt om våld inom hälso- och sjukvården.

Övergiven eller stöttad våldsutsatta kvinnors erfarenheter av bemötande inom hälso- och sjukvården". Resultatet av den första studien från VKV.

Enkätundersökning om Hedersrelaterat våld och förtryck, Sexuellt våld, samt Sexuellt ofredande.

Utvärderingar av utvecklingsprojekt

Christina-projektet  Ett samverkans- och utvecklingsprojekt kring barn som upplevt våld i nära relationer

Senast uppdaterad: 2019-04-11 11:00