Genväg till forskning

Genväg till forskning är VKV:s forskningsbaserade faktablad. I Genväg till forskning presenteras lättfattliga översikter om forskningsfrågor inom området som har direkt relevans för praktiker.

Genväg till forskning 1:  Att stanna och att gå: Forskning kring misshandelsprocessen och misshandlade kvinnors uppbrottsprocess

Genväg till forskning 2: Avslöjandets tid: en doktorsavhandling av Ninni Carlsson om kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp 

Genväg till forskning 3 Att ställa frågor om våld till gravida kvinnor - en genomgång av internationell forskning

Genväg till forskning 4 Barn som upplever våld - konsekvenser för välmående och hälsa

Genväg till forskning 5 När män utsätts för våld i en nära relation - hur ser det ut då? En genomgång av internationell forskning 

Genväg till forskning 6 Lika men olika - våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Genväg till forskning 7 Den våldsutsatta patienten i tandvården

Genväg till forskning nr 8 Att ställa frågor om våld till föräldrar och barn inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Genväg till forskning 9 Dödligt våld i nära relationer - en genomgång av internationell forskning

Genväg till forskning 10 Barn som far illa ur tandvårdens perspektiv

Genväg till forskning 11 Hedersrelaterat våld och förtryck

Senast uppdaterad: 2018-11-15 10:48