Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Våld i nära relationer

Personer utsatta för våld i nära relationer inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål hindras från att ta del av social jämlikhet, jämställdhet mellan könen och mänskliga rättigheter. Våld är en allvarlig kränkning av den enskilda individens människovärde och rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp.

Länsstyrelsen arbetar för att motverka alla former av våld mot kvinnor, barn och män. Arbetet utgår från de uppdrag Länsstyrelsen får från regeringen.

Förändrat uppdrag för Länsstyrelsen

Länsstyrelsens tidigare regeringsuppdrag gällande fördelning av utvecklingsmedel för arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld har flyttat till Socialstyrelsen. Från och med i år kan både kommuner och frivilligorganisationer söka medel hos Socialstyrelsen för att utveckla sitt arbete mot våld i nära relationer. Socialstyrelsen planerar att utlysa medlen i mitten av mars. Ansökningstiden blir två månader från den dag som medlen utlyses.

Mer information om utvecklingsmedel hittar du på Socialstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen har i uppdrag att bistå Socialstyrelsen i arbetet med att fördela utvecklingsmedel och skapa nationellt och regionalt kunskaps- och metodstöd för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. I detta arbete ska Länsstyrelsen:

  • Bilda ett nationellt nätverk av resurspersoner 
  • Stödja kommunerna på regional nivå: tillämpa Socialstyrelsen allmänna råd, handbok, utbildningsmaterial och annat metodstöd
  • Ansvara för kunskaps- och erfarenhetsspridning på lokal nivå 
  • Fungera som länk mellan Socialstyrelsen och länets kommuner
  • Följa upp utvecklingen av arbetet på regional nivå, rapporteras till Socialstyrelsen
  • Följa upp implementeringen av kunskaps- och erfarenhetsspridning i verksamheterna på lokal nivå 

Läs mer om arbetet med våld i nära relationer på Länsstyrelsens webbplats


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m