Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Material tillhörande BVC-implementering om att fråga om våld på rutin

Materialet som tillhör implementeringen finns nedan.

Du kan också beställa i tryckt form genom VGR:s Marknadsplatsen. Där kan vårdenheter inom VGR eller enheter som har avtal med VGR för att utföra vård, beställa material enligt gängse rutiner. Se nedan för artikelnummer. OBS! För närvarande saknas rutin för de vårdenheter som inte har avtal med Marknadsplatsen att beställa tryckt material. En lösning på detta kommer inom kort.

Vid frågor om implementeringsarbetet, kontakta Carina Eliason,  

Handledning för samtal om våld i nära relationer

Dokument i PDF

Handläggningsdokument (tidigare kallat Rutiner)

Handläggning inklusive alla bilagor
Beställes på marknadsplatsen med art nr:
VGR5596

Bilaga 1 - Anmälan till soc.pdf

Bilaga 4 - PVAS - Frågor om våld mellan vuxen eller mot barn.pdf

Informationsmaterial

Handledning_A4.pdf

Handledningsmaterial på Marknadsplatsen
VGR5571 Handledning - Barn som far illa

Föräldramaterial_A5.pdf

Föräldramaterial på Marknadsplatsen
VGR5561 Föräldrarfolder - Arabiska

VGR5562 Föräldrarfolder - Pashtu

VGR5563 Föräldrarfolder - Persiska

VGR5564 Föräldrarfolder - Albanska

VGR5565 Föräldrarfolder - Bosniska, kroatiska, serbiska

VGR5566 Föräldrarfolder - Engelska

VGR5567 Föräldrarfolder - Finska

VGR5568 Föräldrarfolder - Polska

VGR5569 Föräldrarfolder - Somaliska

VGR5570 Föräldrarfolder - Svenska

Affisch i formatet A2 att ha i väntrum
VGR5688

Utvärdering av Christina-projektet

Utv_christina_projektet_low.pdf

Material från avslutningskonferensen

Presentation utvärderingen.pdf

Lenes presentation VKV.pdf


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBkizqvi5mtqi{wvH%vozmoqwv5{mkizqvi5mtqi{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m