Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

 

Utväg Skaraborg


Ann Wollmar, verksamhetsledare


Förankra arbetet hos dem som har mandat att ta viktiga ekonomiska beslut. Det är en av framgångsfaktorerna bakom Utväg Skaraborgs arbete tror Ann Wollmar, verksamhetsledare för Utväg Skaraborg.

 


Foto på Ann Wollmar - Utväg Skaraborg

Utväg Skaraborg är ett resultat av samverkan mellan hälso – och sjukvård, socialtjänst, frivilligorganisationer och rättsväsendet. Tillsammans ska de ge kvinnor, barn och män som lever med våld i nära relation stöd och hjälp. På Utväg kan man bland annat få hjälp med stödsamtal både individuellt och i grupp.

- Det är viktigt att hitta eldsjälar som kan väcka andra. Men det är också viktigt att förankra arbetet hos dem som har mandat att besluta om finansiering, säger Ann Wollmar. 

Programmet innebär att varje myndighet utvecklar sitt eget arbete, samordnar sitt handlande med övriga samarbetspartners och bidrar till utvecklandet av ett speciellt myndighetsövergripande program, kallat Utvägs kärnverksamhet.

Utväg Skaraborg är en del av Utväg - Västra Götaland – samverkan för kvinnofrid, som består av tre fristående program som hålls samman av en gemensam målsättning och idéinnehåll. Just gemensamma mål och samsyn tror Margot Wollmar är avgörande för ett lyckat samverkansprojekt. Utväg Skaraborg var det första att starta 1996 och verksamheten utvecklas fortfarande. 

– Det värsta är när man har en känsla av tröghet, att ingenting händer. Men då är det viktigt att vara envis, ha tålamod och framförallt att se framåt.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m