Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Relationsvåldscentrum


Åsa Frostfelt, projektledare 

- Alla är specialister i sin profession och har olika förutsättningar att arbeta mot våld i nära relation, säger Åsa Fostfelt. Hon tror att respekt för andra myndigheters arbete och samlokalisering är de viktigaste faktorerna för en lyckad samverkan.

 


Foto på Åsa Frostfelt

Åsa Frostfelt är projektledare på Relationsvåldscentrum, RVC, i Stockholm. RVC finns i Västerortspolisens lokaler och är ett samarbete mellan kommun, polis, åklagare, kriminalvård, landstinget och länsstyrelsen. Till RVC kan de personer komma som är över 18 år och som har polisanmält hot och våld från en närstående vuxen. Sedan starten har en av utmaningarna varit samverkan mellan alla inblandade myndigheter.

- Det absolut viktigaste är att respektera andra myndigheters beslut. Att till exempel inte ifrågasätta åklagaren om ärendet inte ledde till åtal, säger Åsa Frostfelt.

På RVC kan den som gjort en polisanmälan få hjälp med krissamtal och motiverande samtal i samband med förhör. Socialsekreterarna på RVC kan också följa med till exempelvis sjukvården, socialtjänsten och vara med som stöd under en eventuell rättegång.

- Vi vet att en person som gjort en anmälan om våld vacklar inom de 48 första timmarna efter anmälan är gjord och innan rättegången startar. Därför är det då viktigt med stöd så den brottsutsatte klarar av rättsprocessen, säger Åsa Frostfelt.

Att RVC ligger i samma lokaler som polisen har också varit en av anledningarna till den goda samverkan.

- Vi arbetar mot cirka 500 socialsekreterare och 700 poliser. I början visste ingen vilka vi var. Men genom effektiv internkommunikation och starka ambassadörer för vår verksamhet vet nu de flesta vilka vi är.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m