Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Socialtjänstens hjälp och stöd

Socialtjänsten omfattar flera olika verksamheter som regleras av Socialtjänstlagen. Genom den lagen har socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de barn, kvinnor och män som vistas i kommunen och som lever med våld får den hjälp de behöver. Alla som arbetar på socialtjänsten har tystnadsplikt. 

Stöd och rådgivning

Kommunen ska erbjuda stöd och rådgivning till våldsutsatta och de som utsätter närstående för våld. Flera kommuner har särskilda verksamheter som erbjuder stöd och rådgivning till barn, kvinnor och män, exempelvis kriscentrum för kvinnor och män.

Brottsofferhjälp

Kommunernas socialtjänst har fått ett starkare ansvar för brottsoffer. Det innebär att de är skyldiga att bland annat erbjuda stöd i olika former till de som behöver.

Skyddat boende

Kommunen har ansvar för att ge den våldsutsatta kvinnan och hennes barn skydd mot fortsatt våld. Som regel hänvisar socialtjänsten den våldsutsatta kvinnan till ett kriscentrum eller den lokala kvinnojouren i kommunen. I de fall då kvinnan och hennes eventuella barn inte är säkra på en kvinnojour i hemkommunen kan socialtjänsten ta kontakt med skyddade boenden på annan ort.

 Hitta kvinnojour

www.kvinnojour.com

www.roks.se 

Du kan också söka på din kommun i Hjälpguiden för att hitta din närmsta kvinnojour.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m