Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Socialtjänst

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att ge stöd och hjälp till de barn, kvinnor och män som vistas i kommunen och som lever med våld i nära relation. Socialtjänsten finns i alla kommuner. Socialjouren ansvarar för socialtjänstens insatser vid akuta sociala problem efter kontorstid.  

Läs mer om hur socialtjänsten kan hjälpa

Visste du att... 

1 juli 2007 skärptes lagen så att Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld blev tydligare. Efter lagändringen ska socialtjänsten ge stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld då behov finns.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m