Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning (NUS)


Nätverket om unga med erfarenhet av sex mot ersättning (NUS) är ett nätverk för yrkesverksamma som kommer i kontakt med unga med erfarenhet av sex mot ersättning. Syftet är att nätverket ska kunna fungera kunskapsspridande och konsultativt när det gäller målgruppen. Nätverket träffas 3-4 gånger per år. 

Kontaktlista NUS

NUS samordnas av Länsstyrelsen Västra Götalands län och Mikamottagningen, Göteborgs stad.

I NUS ingår följande verksamheter:

 • Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • 

  Socialtjänst

 • Socialjouren, Social resursförvaltning, Göteborg Stad
 • Ungdomsverksamheten Stöd- och jourlägenheter, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Resursteamet Norra Hisingen, Göteborgs Stad
 • Sexuell hälsa/hivprevention, Social resursförvaltning, Göteborgs stad
 • Socialsekreterare i samverkan med polisen, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Mikamottagningen, Social resursförvaltning, Göteborgs Stad
 • Kompetenscentrum för brottsutsatthet, Social resursförvaltning, Göteborgs stad
 • Västra Götalands Kompetenscenter om våld i nära relationer (VKV), Västra Götalandsregionen
 • Björkbacken, SiS ungdomshem
 • 

  Privat sektor

 • Off.Clinic, Göteborg
 • Danska Villan, Attendo
 • Katherine Murray, psykolog, psykoterapeut och sexolog
 • 

  Hälso- och sjukvård
 • Östra Sjukhuset avdelningen 306
 • Tjej- och killmottagningen, Västra Götalandsregionen
 • Gynakuten, Sahlgrenska sjukhuset
 • Mottagningen för unga män (MUM), Göteborg
 • Vuxenhabiliteringen, Göteborg
 • Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga, Närhälsan VGR
 • BuP Frölunda
 • SDF Öster
 • 

  Idéburen sektor

 • Kvinno- och tjejjouren ADA, Göteborg
 • Stödcentrum Humlegården, Göteborg
 • Tjejjouren Väst, Orust, Stenungsund och Tjörn 
 • Killfrågor.se, Sverige
 • Stadsmissionen

Du som möter unga med erfarenhet av sex mot ersättning i ditt arbete är välkommen att delta i nätverket. Kontakta gärna oss om du är intresserad: 

Annika Emricsson, Mikamottagningen, Göteborgs stad
  eller 031-367 93 32

Sophie Nilsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län
  eller 010-2244519 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBivvqsi5muzqk{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mivvqsi5muzqk{{wvH{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{muiqt|wB{wxpqm5vqt{{wvHtiv{{|%yzmt{mv5{m{wxpqm5vqt{{wvHtiv{{|%yzmt{mv5{muiqt|wB&uizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{muizk}{5lq||umzHtiv{{|%yzmt{mv5{m