Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Hälso- och sjukvården

Den som blivit utsatt för våld kan vara i behov av sjukvård. Här är några exempel på vad du kan få hjälp med hos hälso- och sjukvården:

  • Medicinskt omhändertagande om du har fått fysiska skador
  • Stöd- och krissamtal
  • Vägledning och hänvisning till andra hjälpinstanser
  • Dokumentation av skador

Mer information om hälso- och sjukvårdsverksamheter i din kommun, gå till Hjälpguiden i högerkolumnen.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m