Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Frivilligorganisationer

Frivilligorganisationerna inom det sociala området är idéburna och arbetar inte med myndighetsutövning. De är heller inte lagstyrda utan organiserar själva sitt arbete. De organisationer som framförallt arbetat med våld i nära relationer är kvinno- och tjejjourer och brottsofferjourer. Till en kvinno- eller brottsofferjour kan man vända dig för rådgivning och stöd. Många kvinnojourer erbjuder även skyddat boende.

 

 Hitta hjälp!

Hitta en kvinnojour i ditt område

Det finns flera kvinno- och tjejjourer som erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och i vissa fall även deras eventuella barn. Hitta den kvinnojour som ligger i ditt område.

Hitta kvinnojour:www.kvinnojour.se, www.roks.se

 

Brottsofferjourer

Den som drabbats av våld i nära relation kan behöva stöd av en erfaren samtalspartner. På brottsofferjourerna finns ideellt verksamma stödpersoner som kan ge råd och stöd och som arbetar under tystnadslöfte.

Hitta din brottsofferjour  

 

Rfsl:s brottsofferjour för hbt-personer

Genom Rfsl:s brottsofferjour kan du få stöd och hjälp med det våld du varit med om eller det våld du utsatt någon för. Den finns till för hbt-personer, homosexuell, bisexuell eller transperson.

Ring 020-34 13 16 eller skriv till  

Till RFSL:s brottsofferjour

 

Rädda Barnen och Bris

Rädda Barnen och Bris är viktiga aktörer när det gäller att uppmärksamma barn och särskilt barn som far illa. Rädda Barnen bedriver krismottagningar för barn, exempelvis i Göteborg. Bris har en nationell hjälptelefon.  

Till Rädda Barnens hemsida

Till Rädda barnens föräldratelefon 

Till Bris hemsida

 

Män för jämställdhet

Män för jämställdhet är en riksorganisation som arbetar för kvinnofrid och mot mäns våld och övergrepp. På många håll i landet finns lokalföreningar där män kan engagera sig i arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Till Män för jämställdhets hemsida

 

 

RFSL Göteborg (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande)
www.rfsl.se/goteborg
 

 

 Visste du att...

I Sverige finns det två riksorganisationer för kvinnojourer. Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR och Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, Roks.  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBjwrHzn{t5{mjwrHzn{t5{muiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m