Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Könsstympning

Könsstympning innebär att större eller mindre delar av det kvinnliga könsorganet avlägsnas. Det är en afrikansk sed som har existerat i mer än 2000 år och praktiseras i dag i huvudsak i ett 30-tal länder, framförallt i ett bälte söder om Sahara.

Det finns flera orsaker till varför man utför kvinnlig könsstympning. En orsak är viljan att kontrollera kvinnors kroppar och sexualitet. Ingreppet utförs vanligen när flickorna är i 5-10 årsåldern.

Enligt beräkningar är mellan 100 och 140 miljoner flickor och kvinnor i världen könsstympade. Ytterligare tre miljoner flickor riskerar att utsättas för ingreppet varje år.

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige. En person kan dömas för brottet i Sverige även om ingreppet är utfört utomlands.

 

Referenser:

Amnesty Internationals hemsida om kvinnlig könsstympning


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m