Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Hedersrelaterat våld

Den som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck är i stark beroendeställning till förövaren. Det hedersrelaterade våldet är ofta sanktionerat av familjen och släkten eftersom dotterns beteende och rykte anses påverka familjens anseende. Syftet med våldet är att straffa kvinnors olydnad, bevara familjens heder och värna om släktens sociala status.

Enligt en uppskattning från länsstyrelserna var mellan 1500 och 2000 flickor och unga kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld under 2003. Mellan 150 och 300 behövde skyddat boende. Samma rapport visar att även homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner kan vara en särskilt riskgrupp för hedersrelaterat våld.

Även pojkar och unga män riskerar att drabbas av hedersrelaterat våld men det tar sig då ofta andra uttryck eftersom pojkarnas liv inte kontrolleras och begränsas på samma sätt som flickors och kvinnors. Våldet är både fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt, bland annat genom tvångsäktenskap.

Läs mer:

Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
Läs handlingsplanen här

RFSL rådgivningen Skåne
http://www.heder.nu

Referenser:

Länsstyrelsen Västra Götaland. Avgörande livsfråga! Resultat av kartläggning om: Flickor utsatta för hedersrelaterat hot och våld i Västra Götaland utanför Göteborgsregionen.(2003)
Läs här

Länsstyrelsen Västra Götaland. Mot hedersrelaterat våld, för jämställdhet och mänskliga rättigheter. (2005)
Läs här


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m