Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Dubbelt utsatta

Vissa kvinnor är särskilt utsatta för våld i nära relationer. Detta gäller framförallt kvinnor med funktionsnedsättning, kvinnor i hemlöshet och/eller i missbruk, äldre och yngre kvinnor samt kvinnor med utländsk bakgrund.

Referenser:

Regeringskansliet. "Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer" skr. 2007/08:39
Läs här
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m