Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Tidig våldsutsatthet - senare ohälsa. Föreläsningar med Felitti m.fl.

Anita Kruse

Jonas Andersson & Karin Engdahl

 

Anna-Karin Andershed

 

Vincent Felitti


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m