VKV:s grundutbildning om våld i nära relationer

För dig som inte haft möjlighet att delta i VKV:s grundutbildning om våld i nära relationer, eller för dig som vill få en repetion, erbjuder vi nu VKV:s grundutbildning genom YouTube. Del 1 berör definitioner av våldet, våldets prevalens och konsekvenser för hälsan. Del 2 fokuserar på barnens utsatthet och hälso- och sjukvårdens roll i att upptäcka barn som far illa och utsätts eller bevittnar våld i hemmet. Del 3 handlar om vad som är aktuellt inom ämnet med avseende på Socialstyrelsens rekommendationer samt kommande föreskrifter för hälso- och sjukvården. Föreläser gör Tove Corneliussen och Carina Eliason.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m