Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Allan Wade

Forskaren och terapeuten Allan Wade från Kanada föreläste i Göteborg 30-31 maj 2011.

Föreläsningarna (streamad webbvideo)

Föreläsning 1 - Rättsväsendets bemötande av brottsoffer och förövare

Föreläsning 2 - Bemötande och behandling av brottsutsatta

Föreläsning 3 - Barn och ungdomar som lever i våld

Föreläsning 4 - Män och unga killar som använder våld och svårigheten i att ha varit utsatt samt att själv använda våld

Powerpoints

Working With Men Who Have Used Violence

Criminal Justice Responses to Interpersonal Violence

Small Acts of Living: On Working with Victims of Violence

Lessons from Pippi Longstocking: Imagining Childrens’ Responses to Violence

Föreläsningar från Brottsofferdagen 2012 (länk till UR Play)

Brottsoffret, skulden och språket

Att skydda barnen

Vetenskapliga artiklar av Allan Wade mf.l.

Small Acts of Living: Everyday Resistance to Violence And Other Forms of Oppression

Coming to Terms with Violence and Resistance. From a Language of Effects to a Language of Responses

Honoring Our Clients´ Resistance to Violence and Oppression

Taking Resistance Seriously. A Response-Based Approach to Social Work in Cases of Against Indigenous Women

Resistance to violence: a key symptom of chronic mental wellness

Telling it like it isn’t: obscuring perpetrator responsibility for violent crime

Language and Violence: Analysis of Four Discursive Operations

Hope and Despair in Narrative and Family Therapy

Text om språklig analys

“Providing the Same Service?” Times-Colonist Article Obscures Violence and Blames Child Victims

Intervju med Allan Wade 31 maj 2011

3 min.

Bild: Stefan Spikh


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&livqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{mlivqmt5kmlmzjmzoH%vozmoqwv5{m